Povodně a sociální média

Povodně se snad opakují pořád častěji. Během posledního víkendu si řeky zase vystoupily ze svých koryt a nadělaly pěknou paseku. Lidé si místy stěžovali na nedostatek informací a Radek John zase na novou dobu, ve které už lidé k získávání aktuálních informací...

Proč chce Twitter svůj zkracovač?

Zkracovač odkazů je služba, která vám z dlouhého a nepěkného hypertextového odkazu připraví pěkný a krátký. Mezi nejznámější patří bit.ly nebo ow.ly. Rozvoj těchto služeb vždy souvisel s vývojem sociálních sítí, hlavně Twitterem. Jeho formální omezení na 140 znaků...