Facebook ukazuje jinou tvář

3. 1. 2009 | Internet a sociální média | Žádné komentáře

Původním adresátem tohoto článku byl přednášející magistr předmětu Kritika marketingové komunikace na Katedře marketingové komunikace a PR (FSV UK), ale myslím, že v zájmu tématu samotného, článku publikace neublíží. Je přeci důležité zvýšit povědomí…

Fenoménem poslední doby se stává nejenom internet, ale i sociální sítě, které poskytují uživatelům internetu možnost sdílet uživatelsky vytvářený obsah, tvorbu vlastní sociální sítě a možnost participovat se na „sociálních“ aktivitách v jejím rámci. V současnosti je nejpopulárnějším sociálním softwarem aplikace Facebook. Facebook byl založen v roce 2004 absolventem Harvardské univerzity Markem Zuckerbergem. Síť, která byla nejprve určena pouze pro studenty vysokých škol, zaznamenala v prosinci minulého roku 130 milionů aktivních účtů.

Sociální sítě nám opravdu poskytují nebývalé možnosti komunikace a socializace v rámci on-line prostoru, ale celý tento trend s sebou nese i zásadní otázky, které se týkají bezpečnosti osobních dat, které uživatelé sociálním softwarům sdělují. Právě Facebook.com je kontroverzním tématem diskuzí týkajících se bezpečnosti osobních dat na internetu.

„Osobní data“ by se dala rozdělit do dvou kategorií. První z nich jsou data, která musí uživatel sdělit již při registraci samotného účtu na Facebook.com. Jde především o jméno a datum narození, email a další parametry, které mohou pomoci k identifikaci osoby na internetu. Bez zadání těchto údajů je pro vás svět sociálních sítí uzavřen. Druhou kategorií jsou informace, stopy, které uživatelé zanechávají svojí aktivitou na Facebook.com. Jde o veškeré autorizace vztahů k ostatním uživatelům, skupinám a stránkám, příspěvky na „zeď“ (wall) přátel, uploadované fotky a dále. Facebook zaznamenává i kombinaci těchto dvou kategorií. Činí tak pomocí Facebook aplikací, které zaznamenávají specifické údaje, jakmile aplikaci zprovozníte. Diskutovaným rizikem je únik informací skrze aplikace vytvořené třetími stranami díky speciálnímu vývojářskému prostředí.

Co vede uživatele sociálních sítí ke sdělování informací osobního charakteru a jak se lidé v sociálních sítích chovají?

Nejprve je důležité zamyslet se nad charakterem prostředí, ve kterém se celá komunikace odehrává. Internet je místem, které nezná geografických vzdáleností a rozdílu časových pásem. Komunikace na facebooku je příkladem Computer-mediated Communication (CMC = komunikace pomocí dvou nebo více vzájemně propojených počítačů), která je ve většině případů asynchronní, tj. neodehrává se v reálném čase. Do aplikace Facebook.com jsou samozřejmě implementování prvky synchronní komunikace, například integrovaný Instant Messenger (podobný jako ICQ či MSN Messenger). Aktuálnost informací je zvyšována i možností přístupu přes aplikaci v mobilním telefonu nebo v handheldu. Facebook je tedy dostupný různými způsoby a není již fixovaný na stolní počítač, což platí dvojnásob v době, ve které mobilní připojení notebooků k internetu výrazně zvyšuje svou rychlost i penetraci. Máme tedy k dispozici nástroj, díky kterému můžeme komunikovat s přáteli na opačné polokouli. To je velká výhoda, která stojí za „výměnu“ osobních informací. Kolik uživatelů si ale přečetlo podmínky užívání a zásady zpracování osobních údajů (Privacy Policy) při registraci účtu na Facebook.com?

Privacy policy je licenční ustanovení, které vymezuje veškerá práva uživatelů v právním vztahu s Facebook.com. V Privacy Policy je ošetřen sběr osobních informací využívaných k identifikaci uživatelů, uchovávání a nakládání s těmito informacemi a případné poskytnutí informací třetím stranám. Tato licenční ujednání jsou velmi kontroverzní už jen z důvodu, že je může provozovatel kdykoliv bez vědomí uživatelů změnit. Mezi závadné body patří také otázka týkající se autorských práv k obsahu publikovanému na jakoukoliv část „Sítě“ (Facebook.com). Veškeré duševní vlastnictví je po publikaci v Síti vlastnictvím Facebook.com. Tento přístup je diametrálně odlišný například od přístupu mikroblogovacího systému Twitter nebo společnosti Yahoo, která provozuje Flickr, server na sdílení fotografií. V obou případech je duševní vlastnictví výhradně vlastnictvím autora. Facebook také neručí za možné úniky informací či osobních údajů ze strany třetích stran, které se na Facebook.com participují například tvorbou Facebook aplikací. Skoro až ironicky zní: „Platforma Facebook je poskytována tak, jak je a na vaše vlastní nebezpečí.“ Mnoho uživatelů si možnost úniku těchto citlivých informací ani nepřipouštějí, možná o ní nejsou ani dostatečně informováni.

Varováním pro tyto uživatele mohou být konkrétní případy využívání (x zneužívání[1]) osobních údajů pro komerční účely jako v případě Facebook aplikace Beacon, která byla spuštěna v listopadu 2007. Tato aplikace zaznamenávala cookies[2] na partnerských serverech jako eBay, Sony nebo Blockbuster a při zaznamenání „akce“ (nákupu, registraci uživatele apod.) je odeslala do datového centra Facebook.com, který je následně zobrazil v sekci „News Feed“, která je sdílena všemi „přáteli“ v síti daného uživatele. Další nekalou aktivitou spojenou se sociálními sítěmi je tzv. „Data mining“ (vykrádání soukromých údajů či celých účtů). Jedním z případů byla snaha dvou studentů z MIT (Massachusetts Institute of Technology), kteří se pokusili ukrást 70.000 účtů aplikace Facebook. Úniky (či krádeže) osobních údajů nejsou doménou jen sociálních sítí. Tato problematika by měla být (a je) diskutována v kontextu celého internetu. V únoru (2005 – pozn. Autora) oznámil jeden z největších amerických „agregátorů“ osobních údajů, společnost ChoicePoint Inc., že zloději identit mu sebrali osobní informace asi 145.000 lidí. O méně než dva týdny později oznámila s ostudným přiznáním samotná Bank of America, které kdosi při převozu ukradl zálohovací pásky s nešifrovanými údaji o 1,2 milionu držitelů kreditních karet (dle serveru Lupa.cz[3]). V Čechách zatím byly zaznamenány jen méně nebezpečné případy. Největší případy „internetových zločinů“ obstarávají naivní správci sítí finančních ústavů, kteří podlehli chiméře vlastní nadvlády nad svěřenými daty. Převádí si amatérsky veliké částky na vlastní účty (Věnek Herynk z tehdejší GE Capital Bank, odsouzený předloni) či nakupují na cizí kreditní karty zájezdy (Petr Jakeš, odsouzený loni). Jediný větší případ zcizených osobních dat se odehrál před několika lety, kdy správce sítě v České spořitelně Jakub Vozár nabídnul na Internetu data o účtech klientů (také Lupa.cz[3]).

Bezpečnost osobních údajů na internetu je stále více diskutovaným tématem. Zatím ale jen na straně odborníků. Soukromá data zatím nejsou ani na Facebook.com a dalších sociálních sítích, ani na internetu jako celku adekvátně chráněna. Dalo by se říci, že je úroveň ochrany dat přímo úměrná informovanosti široké veřejnosti. Je tedy důležité zvýšit povědomí o této problematice u internetové populace, aby se zvedla poptávka po silnějším zabezpečení osobních údajů poskytovaných on-line. Měl by se ale také změnit přístup poskytovatelů internetového obsahu – pokud na internetu podnikají za účelem zisku, bude nutné převzít odpovědnost za své podnikání. Pokud ale budou vznikat další projekty (ať už úspěšné či naopak), které si budou z Facebook.com brát příklad, bude stále složitější zajistit zodpovědný servis. A řešením není přestat využívat danou službu (to je v dnešní provázanosti a nutnosti CMC s ostatními lidmi téměř nemožné). Je dobré si již teď uvědomit, že právě úroveň zabezpečení dat se může stát klíčovým a rozhodujícím benefitem při volbě vhodné sociální sítě nebo internetového produktu. Ale – ještě jednou zopakuji – záleží na informovanosti široké veřejnosti, která bude utvářet poptávku.


Zdroje:

MIKLÍK, Aleš. Kdy dojde i na vaši identitu?. Lupa.cz : Server o českém internetu [online]. 2005 [cit. 2009-01-03], s. 1-1. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/kdy-dojde-i-na-vasi-identitu/>. ISSN 1213-0702.

Twitter : Terms of Service [online]. 2008. 2008 , 2008 [cit. 2009-01-03]. Anglický. Dostupný z WWW: <http://twitter.com/terms>.

Yahoo : Copyright & IP [online]. 2009. 2009 [cit. 2009-01-03]. Anglicky. Dostupný z WWW: <http://info.yahoo.com/copyright/details.html>.

Facebook : Zásady serveru Facebook [online]. 2008. 2008 , 26.11.2008 [cit. 2009-01-03]. Český. Dostupný z WWW: <http://www.facebook.com/home.php#/policy.php?ref=pf>.

Facebook : Podmínky užívání [online]. 2008. 2008 , Září 2008 [cit. 2009-01-03]. Český. Dostupný z WWW: <http://www.facebook.com/home.php#/terms.php?ref=pf>.

Criticism of Facebook [online]. 2008. 2008 , 30 December 2008, at 19:46 [cit. 2009-01-03]. Anglický. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Facebook>.


[1] Je otázkou, do jaké míry jde v tomto případě o zneužití, když uvážíme, že se nám díky aplikaci Beacon dostává cíleného reklamního sdělení a tím i zobrazení relevantního produktu. Pravdou však je, že by měl mít uživatel možnost o tomto sdělování osobních údajů rozhodovat tak, jak aplikace funguje nyní.

[2] Soubory zaznamenávající aktivitu uživatele na serveru, které se při návštěvě na daný server ukládají

[3] MIKLÍK, Aleš. Kdy dojde i na vaši identitu?. Lupa.cz : Server o českém internetu [online]. 2005 [cit. 2009-01-03], s. 1-1. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/kdy-dojde-i-na-vasi-identitu/>. ISSN 1213-0702.

Odebírejte newsletter

Sbírám zajímavé tipy na zefektivnění práce s digitálními nástroji, točím videa a píšu články.

Souhlas se zpracováním osobních údajů(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..