O trestu, motivaci a práci

Proč lidé pracují? Existují pouze dvě odpovědi – buď kvůli penězům, nebo kvůli nějakému vyššímu cíli, poslání. Každý z nás se pohybuje někde na ose mezi tím, co nám umožní pořídit si jídlo a uspokojit jednu z hlavních fyziologických potřeb, a zdánlivou utopií, která...

Za čím se (u)honíme?

Reklama je fenoménem nejen proto, že nikdo neví proč tu vlastně je a jaké má účinky. Zajímavý místem je svět, ve kterém se pohybují lidé, kteří v reklamě pracují. Zřejmě z důvodu masovějšího zásahu se začala média využívat nonstop (s nadsázkou). Logické vyústění je,...