Jak reálná je médii přenášená realita?

Na pravdy v médiích už jsme si zvykli. Naučili jsme se vnímat signály, které k nám vysílají, ztratili jsme kritické oko. Podobně jako v případě názvu mého blogu. Eikasia přeneseně symbolizuje, že realita, kterou nám média nastavují, funguje jako nedokonalé zrcadlo. A...