1 dobrý důvod pro návštěvu festivalu Enter: Biopolis

První semestr na Stunome (Studia nových médií na FFUK) byl „docela“ zajímavý. Už tehdy jsem si všímal inspirativního prostředí, ale jak to popsat – prostě jsem chodil do školy. Pak se ale objevila možnost jet do Berlína na Transmediále. Z referencí...

O kom píší francouzská média nejčastěji?

Zahraniční zpravodajství vždy tak nějak reflektuje zájmy dané země. To byl můj předpoklad, se kterým jsem vstupoval do další analýzy. Kam jsme s týmem z předchozí analýzy dospěli? Ale nejdřív k metodologii. Vzali jsme si Google News a v nich vyhledali veškeré...

Jak reálná je médii přenášená realita?

Na pravdy v médiích už jsme si zvykli. Naučili jsme se vnímat signály, které k nám vysílají, ztratili jsme kritické oko. Podobně jako v případě názvu mého blogu. Eikasia přeneseně symbolizuje, že realita, kterou nám média nastavují, funguje jako nedokonalé zrcadlo. A...