Televizní sponzoring není reklama

Sponzoring je forma propagace, která má primárně za úkol zviditelnit jméno (logo, produkt) sponzora za to, že pomůže nějaké nadaci, sportovnímu klubu nebo politické straně. Zákon mluví jasně: „Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat...